PROJENİN AMACI

Tüm canlıların bir doğum, bir yaşam ve bir de ölüm öyküsü vardır. Mevsiminde dökülen yapraklar hüzün vermekle birlikte doğal da karşılanır; fakat zamansız dökülen yapraklar ve meyveye duramadan kuruyan ağaçlar kahreder yüreğimizi.

Yaşadığımız toplumda uyuşturucu madde bağımlılığı her geçen gün giderek artan tehlikelerin başında gelmektedir. Bu tehlike, sadece yetişkinlerin değil, gençlerin ve çocukların da istemli olarak ya da istem dışı başlayarak bulaştıkları bir bataklık halini almıştır. Toplumu bu bataktan kurtarmak uyuşturucuya hayır diyerek yaşama tutunmaları ve yeniden kök salmalarını sağlamak amacıyla Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Hayat Ağacı Projesi oluşturulmuştur.

Projenin amacı, uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddelerin kullanımının önlenmesi için mücadele etmek, toplumda uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler konusunda pozitif farkındalık yaratmak, Hayat Ağacı Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapan madde bağımlılarına ve yakınlarına, işbirliği protokolü yaptığımız kurumlar aracılığıyla hukuki, tıbbi, sosyal ve kültürel destek vermek, bu maddelerin kullanımının önlenmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırmak ve geliştirmektir.